GEYSER - Fungicide | Syngenta Belgie

You are here

GEYSER

Laatste update:
20.05.2019

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
8256P/B
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Dille (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Anethum graveolens)

Dille (consumptie bladeren) (open lucht) (Anethum graveolens)

Karwij (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming) (Carum carvi)

Karwij (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Carum carvi)

Kervel (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming) (Anthriscus cerefolium)

Kervel (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Anthriscus cerefolium)

Kervel (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Anthriscus cerefolium)

Kervel (consumptie bladeren) (open lucht) (Anthriscus cerefolium)

Knolselder (open lucht) (Apium graveolens var. rapaceum)

Knolvenkel (onder bescherming) (Foeniculum vulgare)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H304, H319, EUH066, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P301+P310, SP1, P280, P305+P351+P338, P331, P391