You are here

WAKIL, Fungicide

WAKIL

Laatste update:
26.10.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9513P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Water dispergeerbaar granulaat (WG)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.06.2018

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H373, H361, EUH210, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P273, P391, P260, P308, P280, P102, P272, P311, P501, P263, P270, P201, P363