You are here

WAKIL, Fungicide

WAKIL

Laatste update:
28.05.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9513P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

zaaizaden van erwten (Pisum sativum)

Zaaizaden van lupine (Lupinus sp.)

Zaaizaden van viciabonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (Vicia faba)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H373, H361, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P263, P308, P280, P201, P260, P311, P391