You are here

VIBRANCE DUO, Fungicide

VIBRANCE DUO

Laatste update:
15.03.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10577P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
FS (Suspensieconcentraat voor zaadbehandeling)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2019

Wintergerst (Hordeum vulgare (Winter))

Winterrogge (Secale cereale (Winter))

Winterspelt (Triticum spelta (Winter)

Wintertarwe

Wintertarwe (Triticum aestivum (Winter))

Wintertriticale (Triticum x Secale (Winter))

Zaaizaden van winterhaver (Avena sativa (Winter))

Zaaizaden van zomerhaver (Avena sativa (Spring))

Zomergerst (Hordeum vulgare (Spring))

Zomerrogge (Secale cereale (Spring))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H317, H332, H411, H351

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P261, P391, P308+P313, P304+P311, P311, SP1, P304, P302+P352, P333+P313