You are here

VELOGY ERA, Fungicide

VELOGY ERA

Laatste update:
15.02.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10602P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.07.2019

Spelt (open lucht) (Triticum spelta)

Spelt (zaadproductie) (Triticum spelta)

wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (winter))

Wintergerst (zaadproductie) (Hordeum vulgare (winter))

winterhaver (open lucht) (Avena sativa (winter))

Winterhaver (zaadproductie) (Avena sativa)

winterrogge (open lucht) (Secale cereale (winter))

Winterrogge (zaadproductie) (Secale cereale)

wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (winter))

Wintertarwe (zaadproductie) (Triticum aestivum (winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH208, H318, H361, EUH401, H317, H335, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P305, P305+P351+P338, P333+P313, P261, P308+P313, P310, P391, P302+P352, P280, P263, SP1