You are here

VELOGY ERA, Fungicide

VELOGY ERA

Laatste update:
12.06.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10602P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Emulgeerbaar concentraat (EC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.07.2019

Spelt (open lucht) (Triticum spelta)

Triticale (open lucht) (triticale x secale)

wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (winter))

winterhaver (open lucht) (Avena sativa (winter))

winterrogge (open lucht) (Secale cereale (winter))

wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (winter))

zomergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (spring))

zomerhaver (open lucht) (Avena sativa (spring))

zomerrogge (open lucht) (Secale cereale (spring))

zomertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (spring))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H335, EUH401, H361, H317, H410, H318, EUH208

Voorzorgsmaatregelen

  • P333+P313, P305+P351+P338, P261, P302+P352, P263, P308+P313, P305, P310, SP1, P391, P280