You are here

Topaz

Laatste update:
11.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7579P/B
Verpakkingsgrootte: 
1 liter
5 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

TOPAZ® is een specifiek fungicide van de familie van de triazolen met zowel een preventieve als een curatieve werking.
TOPAZ® is zeer zacht voor het gewas en wordt toegepast aan lage dosering.
Het product laat geen zichtbaar spuitresidu op het gewas achter.

Aardbeien (onder bescherming) (Fragaria ananassa)

aardbeien (open lucht) (Fragaria ananassa)

Appelbomen (open lucht) (Malus sylvestris)

Aubergine/eierplant en pepino (onder bescherming) (Solanum melongena - Solanum muricatum)

Augurk (onder bescherming) (Cucumis sativus)

Courgette/patisson (onder bescherming) (Cucurbita pepo)

Druivelaars (open lucht) (Vitis vinifera)

Komkommer (onder bescherming) (Cucumis sativus)

Tomaten (onder bescherming) (Lycopersicon esculentum)

risico-zinnen

 • H319
 • H361d
 • H411
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P201
 • P263
 • P270
 • P272
 • P273
 • P280
 • P363
 • P391
 • P305+351+338
 • P308-311
 • P501