You are here

THIOVIT JET

Laatste update:
17.11.2015

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
5700P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Water dispergeerbaar granulaat (WG)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.12.2020

Aalbessen (witte, rode, zwarte) (onder bescherming) (Ribes spp.)

aalbessen (witte, rode, zwarte) (open lucht) (Ribes spp.)

Aardbeien (productieveld) (onder bescherming) (Fragaria x ananassa)

Aardbeien (productieveld) (open lucht) (Fragaria x ananassa)

Aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (onder bescherming) (Fragaria x ananassa)

Aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht) (Fragaria x ananassa)

Aardpeer (open lucht) (Helianthus tuberosus)

Andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (onder bescherming) (Cichorium endivia var latifolia et crispum)

Andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (open lucht) (Cichorium endivia var latifolia et crispum)

Appelbomen (open lucht) (Malus domestica)

risico-zinnen

  • EUH401
  • EUH210

Voorzorgsmaatregelen

  • P501
  • P102
  • P270
  • P210