You are here

TECTO, Fungicide

TECTO

Laatste update:
20.04.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9245P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Suspensie concentraat (SC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.06.2018

Aardappelpootgoed (na-oogst) (Solanum tuberosum)

Witloofwortels (bewaring) (Cichorium intybus var. foliosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

 • EUH401
 • H410
 • EUH210
 • H317

Voorzorgsmaatregelen

 • P501
 • P391
 • P102
 • P261
 • P333+P313
 • P280
 • P270
 • P273
 • P302+P352