You are here

TECTO, Fungicide

TECTO

Laatste update:
26.04.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9245P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

Aardappelpootgoed (na-oogst) (Solanum tuberosum)

Witloofwortels (bewaring) (Cichorium intybus var. foliosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, EUH401, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P280, P261, P302+P352, P333+P313