You are here

Tecto

Laatste update:
11.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9245P/B
Verpakkingsgrootte: 
5 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

In de witloofwortelteelt kan TECTO® op verschillende wijzen toegepast worden, namelijk op het einde van de transportband bij het intafelen, ofwel door vernevelen, ofwel door onderdompelen.

Aardappelpootgoed (ontsmetting) (Solanum tuberosum)

Witloofwortels (bewaring) (Cichorium intybus var. foliosium)

risico-zinnen

 • H317
 • H 410
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P261
 • P270
 • P273
 • P280
 • P391
 • P302+352
 • P333+313
 • P501