You are here

TECTO, Fungicide

TECTO

Laatste update:
26.04.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9245P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Suspensie concentraat (SC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.03.2033

Aardappelpootgoed (na-oogst) (Solanum tuberosum)

Witloofwortels (bewaring) (Cichorium intybus var. foliosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H317, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P261, P333+P313, P302+P352, P391, P280