You are here

STEREO, Fungicide

STEREO

Laatste update:
11.12.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
8803P/B
Samenstelling: 
Chemical Family:
None given
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.01.2019

wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH066, H410, H360, H304, H317, H319, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P302+P352, SP1, P280, P331, P261, P391, P263, P301+P310, P305+P351+P338