You are here

STEREO, Fungicide

STEREO

Laatste update:
11.12.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
8803P/B
Samenstelling: 
Chemical Family:
None given
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.01.2019

Wintergerst (Hordeum vulgare (Winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, EUH401, H360, H304, H319, H410, EUH066

Voorzorgsmaatregelen

  • P301+P310, SP1, P263, P391, P331, P305+P351+P338, P280, P261, P302+P352