You are here

Stereo

Laatste update:
11.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
8803P/B
Verpakkingsgrootte: 
5 liter
Samenstelling: 
Chemical Family:
None given
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

STEREO® is een systemisch fungicide dat twee actieve stoffen bevat, behorende tot twee verschillende chemische families. Hun complementair werkingsspectrum en verschillende werkingswijze op de schimmel maken van STEREO® een compleet fungicide, zelfs bij lage temperaturen.
STEREO® heeft een goede fungicidewerking tegen witziekte, roest, bladvlekkenziekte en netvlekkenziekte in gerst.
STEREO® profileert zich als eerste fungicide behandeling in een programma van 2 behandelingen in de wintergerst of als ideale partner voor AMISTAR® bij eenmalige toepassing in het laatste bladstadium van de gerst.

risico-zinnen

 • H304
 • H317
 • H319
 • H360Df
 • H410
 • EUH066
 • EUH210

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P261
 • P263
 • P270
 • P272
 • P273
 • P280
 • P331
 • P363
 • P391
 • P301+310
 • P302+352
 • P305+351+338
 • P501