You are here

Spyrale

Laatste update:
11.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
8860P/B
Verpakkingsgrootte: 
1 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Fungicide in bieten.

Suikerbieten (open lucht) (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. saccharifera)

Voederbieten (open lucht) (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa)

risico-zinnen

 • H302
 • H304
 • H315
 • H319
 • H332
 • H335
 • H373
 • H410
 • EUH208
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P261
 • P270
 • P272
 • P280
 • P363
 • P301+310
 • P301+330+331
 • P302+352
 • P305+351+338
 • P403+233
 • P501