You are here

Shirlan

Laatste update:
11.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9218P/B
Verpakkingsgrootte: 
1 liter
5 liter
10 liter
20 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

Contactfungicide ter bestrijding van phytophthora in aardappelpootgoedteelt
en aardappelen (open lucht), witvlekkenziekte in uien en sjalot, blad- en
takphytophthora en valse meeldauw in sierplanten.

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Sierplanten (open lucht) (niet bestemd voor consumptie)

Sjalot (open lucht) (Allium ascallonicum)

Uien (drooggeoogste) (open lucht) (Allium cepa)

risico-zinnen

 • H317
 • H361d
 • H410
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P201
 • P261
 • P270
 • P272
 • P273
 • P280
 • P363
 • P391
 • P302+352
 • P308+313
 • P501