You are here

SEGURIS

Laatste update:
01.06.2015

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10368P/B
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.04.2020

wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (winter))

wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (winter))

zomerrogge (open lucht) (Secale cereale (spring))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210,EUH401,H360,H317,H319,H410,H332,H351

Voorzorgsmaatregelen

  • P501,P280,P261,P102,P270,P363,P308+P313,P201,P272,P391,P273,P302+P352,P263,P305+P351+P338