You are here

SAFIR

Laatste update:
12.09.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10251P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Water dispergeerbaar granulaat (WG)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2019

Aardbeien (productieveld) (open lucht) (Fragaria x ananassa)

Aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht) (Fragaria x ananassa)

Appelbomen (open lucht) (Malus domestica)

Perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401
  • H410
  • H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P391
  • P333+P313
  • P261
  • P280
  • P402+P404
  • P302+P352
  • SP1