You are here

SAFIR, Fungicide

SAFIR

Laatste update:
12.09.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10251P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2019

Aardbeien (productieveld) (open lucht) (Fragaria x ananassa)

Aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht) (Fragaria x ananassa)

Appelbomen (open lucht) (Malus domestica)

Perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H317, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P261, P333+P313, P402+P404, P302+P352, P391, SP1, P280