You are here

SAFIR, Fungicide

SAFIR

Laatste update:
12.09.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10251P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2019

Aardbei (Fragaria x ananassa)

Appelboom (Malus sylvestris)

Perenboom (Pyrus communis)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P333+P313, P402+P404, P280, P302+P352, SP1, P261