You are here

REVUS TOP, Fungicide

REVUS TOP

Laatste update:
04.01.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10529P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210, EUH401, EUH208, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, P270, P391, P501, SP1, P273