You are here

REVUS TOP, Fungicide

REVUS TOP

Laatste update:
04.01.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10529P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Suspensie concentraat (SC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2019

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH208, EUH210, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, SP1, P273, P501, P102, P270