You are here

REVUS, Fungicide

REVUS

Laatste update:
21.08.2015

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9604P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aubergine/eierplant en pepino (onder bescherming) (Solanum melongena - Solanum muricatum)

Babyleaf (geoogst tot het stadium 8 bladeren) (onder bescherming) (babyleaf (harvested before BBCH 18))

Babyleaf (geoogst tot het stadium 8 bladeren) (open lucht) (babyleaf (harvested before BBCH 18))

Basilicum (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming) (Ocimum basilicum)

Basilicum (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Ocimum basilicum)

Basilicum (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Ocimum basilicum)

Basilicum (consumptie bladeren) (open lucht) (Ocimum basilicum)

Broccoli (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, EUH210, H411

Voorzorgsmaatregelen

  • P270, P273, P501, SP1, P102, P391