You are here

Regulance Flex

Laatste update:
11.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10291P/B
Verpakkingsgrootte: 
5 Kg
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (wateroplosbaar granulaat)

Syngenta biedt u een geavanceerde technologie aan in de strijd tegen de aardappelziekte. Het combineert 2 performante werkzame stoffen in een Pepite-formulering. Cymoxanil is tot op vandaag de meest efficiënte curatieve werkzame stof. Mandipropamid is dan weer het krachtigste fungicide met lange bescherming tegen de plaag, vanwege zijn uniek gedrag in het blad.

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

risico-zinnen

 • H302
 • H317
 • H361
 • H373
 • H410
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P201
 • P261
 • P263
 • P270
 • P272
 • P273
 • P280
 • P301
 • P330
 • P363
 • P391
 • P302+352
 • P308-311
 • P501