You are here

REFLECT

Laatste update:
15.09.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10690P/B
Samenstelling: 
Chemical Family:
None given
Formulering: 
Emulgeerbaar concentraat (EC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.03.2024

Courgette/patisson (open lucht) (Cucurbita pepo)

Wortelen (open lucht) (Daucus carota)

Waarschuwing

risico-zinnen

 • EUH401
 • H319
 • H361
 • H332
 • H410
 • H351
 • H317
 • H302

Voorzorgsmaatregelen

 • P391
 • P308+P313
 • P261
 • P305+P351+P338
 • P330
 • P280
 • P304
 • P301
 • P263
 • SP1
 • P302+P352
 • P311