You are here

PRIORI XTRA

Laatste update:
22.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9502P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Suspensie concentraat (SC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.05.2022

graszaadteelt (open lucht) (grass culture (seeds production))

Spelt (open lucht) (Triticum spelta)

Triticale (open lucht) (triticale x secale)

Vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (drooggeoogst) (open lucht) (Vicia faba)

Vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (groengeoogst, zonder peul) (open lucht) (Vicia faba)

wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (winter))

winterrogge (open lucht) (Secale cereale (winter))

wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (winter))

zomergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (spring))

zomerrogge (open lucht) (Secale cereale (spring))

Waarschuwing

risico-zinnen

 • EUH401
 • H410
 • EUH210
 • H302
 • EUH208
 • H360

Voorzorgsmaatregelen

 • P501
 • P363
 • P391
 • P102
 • P308
 • P270
 • P330
 • P280
 • P263
 • P301
 • P273
 • P272
 • SP1
 • P301+P330
 • P311