You are here

PERGOVI FLEX, Fungicide

PERGOVI FLEX

Laatste update:
13.10.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10292P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Water dispergeerbaar granulaat (WG)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.08.2020

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H302, H361, H317, H373, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P302+P352, P261, P330, P311, P501, P263, P301+P330, P201, P308, P391, SP1, P301, P280