You are here

Pergovi Flex

Laatste update:
11.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10292P/B
Verpakkingsgrootte: 
5 kg
300kg
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Pergovi Flex is het nieuwste, krachtige aardappelfungicide, bestaande uit de combinatie van 2 zeer sterke actieve stoffen:
Cymoxanil: dé topreferentie in curativiteit tegen Phytophthora;
Mandipropamid: dé topreferentie tegen Phytophthora in de snelle groeiperiode.

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

risico-zinnen

 • H302
 • H317
 • H361fd
 • H373
 • H410
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P201
 • P261
 • P263
 • P270
 • P272
 • P273
 • P280
 • P301
 • P330
 • P363
 • P391
 • P302+352
 • P308-311
 • P501