You are here

Ortiva

Laatste update:
11.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9326P/B
Verpakkingsgrootte: 
5 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

ORTIVA® is een fungicide met brede werking en behorende tot de familie van de strobilurines. De werking van ORTIVA® is preventief. Het product wordt snel, op systemische en translaminaire wijze, doorheen de plant getransporteerd. ORTIVA®, gebruikt bij het begin van een programma, brengt een langdurige preventieve bescherming dankzij zijn systemiciteit. Op het einde van het seizoen laat ORTIVA® toe om het gewas langer groen te houden.
ORTIVA® is doeltreffend tegen een groot aantal ziekten en is een ideale partner in een strategie van afwisseling van actieve stoffen, zoals met GEYSER® in talrijke gewassen.

Asperge (onder bescherming) (Asparagus officinalis)

Asperge (open lucht) (Asparagus officinalis)

Bloemkool (witte en groene) (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cauliflora)

Bosuien (lente-ui) (onder bescherming) (Allium cepa)

Broccoli (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa)

Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna (open lucht) (Brassica rapa chinensis & B. rapa pekinensis)

Courgette/patisson (onder bescherming) (Cucurbita pepo)

Courgette/patisson (open lucht) (Cucurbita pepo)

Dille (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming) (Anethum graveolens)

Drooggeoogste erwten (zonder peul) (open lucht) (Pisum sativum)

risico-zinnen

  • H410
  • EUH 208
  • EUH210
  • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P102
  • P270
  • P273
  • P391
  • P501