You are here

OLYMPUS, Fungicide

OLYMPUS

Laatste update:
15.02.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9494P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2018

Spelt (open lucht) (Triticum spelta)

Spelt (zaadproductie) (Triticum spelta)

wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (winter))

Wintergerst (zaadproductie) (Hordeum vulgare (winter))

winterrogge (open lucht) (Secale cereale (winter))

Winterrogge (zaadproductie) (Secale cereale)

Winterspelt (open lucht) (Triticum spelta (winter))

Winterspelt (zaadproductie) (Triticum spelta (winter))

wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (winter))

Wintertarwe (zaadproductie) (Triticum aestivum (winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210, H318, H410, H335, H351, H317, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P501, P305+P351+P338, P311, P403+P233, P280, P102, P270, P272, P273, P363, P302+P352, SP1, P261, P391, P308