You are here

OLYMPUS, Fungicide

OLYMPUS

Laatste update:
15.02.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9494P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2018

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210, H317, H318, H410, EUH401, H351, H335

Voorzorgsmaatregelen

  • P302+P352, P261, P305+P351+P338, SP1, P308, P273, P391, P280, P272, P311, P501, P102, P270, P363, P403+P233