You are here

Olympus

Laatste update:
11.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9494P/B
Verpakkingsgrootte: 
5 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

OLYMPUS® bevat azoxystrobin, een systemische en translaminaire molecule behorende tot de familie van de strobilurines en chloorthalonil, een polyvalent multi-site contactfungicide. Dit product geeft een zeer effectieve ziektebestrijding in de graangewassen.
OLYMPUS® heeft een zeer breed werkingsspectrum in granen (tarwe, gerst, triticale, rogge) tegen de belangrijkste graanziekten (Septoria, bruine en gele roest, netvlekkenziekte, ...).

Naast de preventieve werking tegen graanziekten, houdt OLYMPUS® het gewas langer actief (groen effect) vóór het afrijpen van het graan. Toepassing in het aarstadium heeft dan ook een zeer duidelijke verhoging van de opbrengst met tegelijk een verbetering van de kwaliteit en de oogst.

Spelt (open lucht) (Triticum spelta)

Triticale (open lucht) (triticale x secale)

Wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare)

Winterrogge (open lucht) (Secale cereale)

Wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum)

risico-zinnen

 • H317
 • H318
 • H335
 • H351
 • H410
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P261
 • P270
 • P272
 • P273
 • P280
 • P363
 • P391
 • P302+352
 • P305+351+338
 • P308-311
 • P403+233
 • P501