You are here

OLYMPUS, Fungicide

OLYMPUS

Laatste update:
24.08.2015

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9494P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Suspensie concentraat (SC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2018

Spelt (open lucht) (Triticum spelta)

Triticale (open lucht) (triticale x secale)

wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (winter))

winterrogge (open lucht) (Secale cereale (winter))

wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (winter))

zomergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (spring))

zomerrogge (open lucht) (Secale cereale (spring))

zomertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (spring))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H351, H335, EUH210, H317, H318, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P261, P302+P352, P305+P351+P338, P501, P272, P311, P102, P270, P391, P273, P308, SP1, P403+P233, P363, P280