You are here

OLYMPUS

Laatste update:
24.08.2015

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9494P/B
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)
Toelatingsakte 200.95 kb
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2018

Triticale (open lucht) (triticale x secale)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210,EUH401,H335,H351,H317,H410,H318

Voorzorgsmaatregelen

  • P280,P501,P102,P273,P302+P352,P261,P305+P351+P338,P270,P363,P308,P311,P272,P391,P403+P233