You are here

MAXIM 480 FS, Fungicide

MAXIM 480 FS

Laatste update:
28.07.2014

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10286P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Suspensieconcentraat voor zaadbehandeling (FS)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2019

Zaaizaden van knolselder (Apium graveolens var. rapaceum)

zaaizaden van knolvenkel (Foeniculum vulgare)

Zaaizaden van koolgewassen (Brassica oleracea)

Zaaizaden van peterselie (Petroselinum crispum)

Zaaizaden van radijs (Raphanus sativus var. radicula)

zaaizaden van rammenas en rettich (Raphanus sativus var. niger)

Zaaizaden van sjalotten (Allium ascallonicum)

zaaizaden van snijselder (Apium graveolens var. secalinum)

zaaizaden van uien (Allium cepa)

Zaaizaden van wortelen (Daucus carota)

Waarschuwing

risico-zinnen

 • EUH401
 • H410
 • EUH210
 • EUH208

Voorzorgsmaatregelen

 • P501
 • P391
 • P102
 • P270
 • P280
 • P273
 • SP1