You are here

MAXIM 100 FS, Fungicide

MAXIM 100 FS

Laatste update:
17.11.2015

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9858P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Suspensieconcentraat voor zaadbehandeling (FS)
Einddatum voor gebruik door telers: 
01.01.2020

Aardappelpootgoed (na-oogst) (Solanum tuberosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H00, EUH210, H410, EUH208

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, P501, P270, P273, SP1, P391, P280