You are here

Maxim 100 FS

Laatste update:
11.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9858P/B
Verpakkingsgrootte: 
5 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
FS (suspensie concentraat)

Aardappelpootgoedontsmettingsmiddel ter voorkoming van
aantasting door lakschurft (Rhizoctonia solani) in consumptieaardappelen.

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

risico-zinnen

  • H410
  • EUH208
  • EUH210
  • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P102
  • P270
  • P273
  • P280
  • P391
  • P501