You are here

LIROTECT SUPER, Fungicide

LIROTECT SUPER

Laatste update:
08.03.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7989P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Suspensie concentraat (SC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.09.2019

Aardappelpootgoed (na-oogst) (Solanum tuberosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

 • EUH401
 • H410
 • H351
 • EUH210
 • EUH208
 • H302
 • H318

Voorzorgsmaatregelen

 • P363
 • P501
 • P391
 • P308
 • P305+P351+P338
 • P102
 • P280
 • P330
 • P301
 • P270
 • P273
 • P201
 • P272
 • SP1
 • P311