You are here

LIROTECT SUPER, Fungicide

LIROTECT SUPER

Laatste update:
08.03.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7989P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.09.2019

Aardappelpootgoedteelt  (Solanum tuberosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210, H318, H410, EUH401, H351, EUH208, H302

Voorzorgsmaatregelen

  • P201, P273, P330, P311, SP1, P272, P391, P305+P351+P338, P308, P270, P301, P501, P280, P102, P363