You are here

Lirotect Super

Laatste update:
11.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7989P/B
Verpakkingsgrootte: 
4 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

Fungicide tegen bewaarziekten in aardappelpootgoed (ontsmetting)

Aardappelpootgoed (ontsmetting) (Solanum tuberosum)

risico-zinnen

 • H302
 • H318
 • H351
 • H410
 • EUH208
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P201
 • P270
 • P272
 • P273
 • P280
 • P301
 • P330
 • P363
 • P391
 • P305+351+338
 • P308-311
 • P501