You are here

LIROTECT SUPER, Fungicide

LIROTECT SUPER

Laatste update:
08.03.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7989P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Suspensie concentraat (SC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.09.2019

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H351, EUH401, EUH208, H302, EUH210, H318, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P305+P351+P338, P391, SP1, P308, P273, P280, P301, P272, P102, P501, P311, P330, P201, P270, P363