You are here

INSSIMO

Laatste update:
26.10.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10394P/B
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
01.10.2018

chrysanten (onder bescherming) (Chrysanthemum)

chrysanten (open lucht) (Chrysanthemum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210,EUH401,H315,H317,H319

Voorzorgsmaatregelen

  • P280,P501,P102,P308,P311,P261,P391,P270,P302+P352,P273,P305+P351+P338