You are here

INSSIMO, Fungicide

INSSIMO

Laatste update:
05.09.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10394P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.03.2032

Chrysanten (onder bescherming) (niet bestemd voor consumptie) (Chrysanthellum)

Chrysanten (open lucht) (niet bestemd voor consumptie) (Chrysanthellum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H315, H361, H317, EUH401, H319, H410, H335

Voorzorgsmaatregelen

  • P305+P351+P338, P337+P313, SP1, P333+P313, P391, P302+P352, P280, P308+P313, P261