You are here

INSSIMO, Fungicide

INSSIMO

Laatste update:
20.08.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10394P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.03.2032

Chrysanten (onder bescherming) (niet bestemd voor consumptie) (Chrysanthellum)

Chrysanten (open lucht) (niet bestemd voor consumptie) (Chrysanthellum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H319, H317, H315

Voorzorgsmaatregelen

  • P302+P352, P305+P351+P338, P261, P280, P391, P308, P311, SP1