You are here

INSSIMO, Fungicide

INSSIMO

Laatste update:
26.10.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10394P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Water dispergeerbaar granulaat (WG)
Einddatum voor gebruik door telers: 
01.10.2018

Chrysanten (onder bescherming) (Chrysanthellum)

Chrysanten (open lucht) (Chrysanthellum)

Waarschuwing

risico-zinnen

 • EUH401
 • H319
 • H315
 • EUH210
 • H317

Voorzorgsmaatregelen

 • P501
 • P391
 • P261
 • P102
 • P305+P351+P338
 • P308
 • P280
 • P270
 • P273
 • SP1
 • P302+P352
 • P311