You are here

INSSIMO, Fungicide

INSSIMO

Laatste update:
20.08.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10394P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (wateroplosbaar granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.03.2032

Chrysanten (onder bescherming) (niet bestemd voor consumptie) (Chrysanthellum)

Chrysanten (open lucht) (niet bestemd voor consumptie) (Chrysanthellum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H319, H315, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P261, P302+P352, P305+P351+P338, P311, SP1, P280, P391, P308