You are here

INSSIMO, Fungicide

INSSIMO

Laatste update:
26.10.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10394P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (wateroplosbaar granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
01.10.2018

Chrysant (Chrysanthemum sp)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H319, H315, H317, EUH210, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P302+P352, P280, P311, SP1, P270, P273, P305+P351+P338, P501, P102, P261, P308