You are here

GEYSER, Fungicide

GEYSER

Laatste update:
26.10.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
8256P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2019

Appelboom (Malus sylvestris)

Asperge (Asparagus officinalis)

Bleekselderij (Apium graveolens var. dulce)

Bloemkool (Brassica oleracea var. botrytis)

Boerenkool (Brassica oleracea var. sabellica)

Broccoli (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa)

Chinese kool (Brassica pekinensis)

Cichorei  (Cichorium intybus var. sativum)

Dille (Anethum graveolens)

Groene bloemkool

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H304, EUH066, EUH401, H319, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P305+P351+P338, SP1, P280, P301+P310, P391, P331