You are here

Geyser

Laatste update:
11.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
8256P/B
Verpakkingsgrootte: 
1 liter
5 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

GEYSER® bevat het systemische middel difenoconazool waarmee schurft op appel en peer kan worden bestreden alsook vele andere ziekten in groente- en sierteelt. GEYSER® heeft zowel preventieve als curatieve werking (tegen schurft gaat de curatieve werking tot 96 uur na infectie). GEYSER® wordt vlug opgenomen door de plant, waardoor het snel regenvast is. In appel heeft GEYSER® een nevenwerking tegen witziekte. GEYSER® kan worden toegepast op alle appelrassen, zowel rood- als groenschillige variëteiten. Het middel kan ook op peren worden gebruikt, wat in gemengde aanplantingen een voordeel kan betekenen. GEYSER® past in de geïntegreerde teelt; GEYSER® geeft een goede bladstand. In de groenteteelt is GEYSER® het basisfungicide in knolselder, wortelen en kolen. Het product is in vele schema´s de ideale partner voor ORTIVA® in menging of in afwisseling.

Appelbomen (open lucht) (Malus sylvestris)

Asperge (open lucht) (Asparagus officinalis)

Bloemkool (witte en groene) (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cauliflora)

Boerenkool (krulkool) (open lucht) (Brassica oleracea var. sabellica; Brassica oleracea var. palmifolia)

Broccoli (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa)

Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna (onder bescherming) (Brassica rapa chinensis & B. rapa pekinensis)

Cichorei (open lucht) (Cichorium intybus var. sativum)

Dille (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming) (Anethum graveolens)

Karwij (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming) (Carum carvi)

Kervel (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Anthriscus cerefolium)

risico-zinnen

 • H304
 • H319
 • H410
 • EUH066
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P270
 • P273
 • P280
 • P331
 • P391
 • P301+310
 • P305+351+338
 • P501