You are here

GEYSER, Fungicide

GEYSER

Laatste update:
26.10.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
8256P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Emulgeerbaar concentraat (EC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2019

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H304, EUH066, H319, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P305+P351+P338, P391, SP1, P280, P331, P301+P310