You are here

GEOXE

Laatste update:
27.06.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10250P/B
Formulering: 
WG (wateroplosbaar granulaat)
Toelatingsakte 182.15 kb
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2019

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210,EUH401,H317,H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P280,P501,P102,P402+P404,P261,P391,P270,P302+P352,P273,P333+P313