You are here

Geoxe

Laatste update:
11.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10250P/B
Verpakkingsgrootte: 
5 Kg
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (wateroplosbaar granulaat)

Geoxe is een breedwerkend fungicide op basis van 50% fludioxonil

aardbeien (open lucht) (Fragaria ananassa)

Appelbomen (open lucht) (Malus sylvestris)

Perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

risico-zinnen

 • H317
 • H410
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P261
 • P270
 • P273
 • P280
 • P391
 • P302+352
 • P333+313
 • P402+404
 • P501