You are here

GEOXE, Fungicide

GEOXE

Laatste update:
27.06.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10250P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Water dispergeerbaar granulaat (WG)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2019

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H317, EUH210, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P333+P313, P261, P302+P352, SP1, P391, P273, P280, P501, P402+P404, P102, P270