You are here

GEOXE, Fungicide

GEOXE

Laatste update:
27.06.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10250P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (wateroplosbaar granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2019

Aardbeien (productieveld) (open lucht) (Fragaria x ananassa)

Aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht) (Fragaria x ananassa)

Appelbomen (open lucht) (Malus domestica)

Perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, EUH210, EUH401, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P302+P352, P333+P313, P402+P404, P501, P102, P273, P280, P261, P391, SP1, P270