You are here

Fubol Gold

Laatste update:
11.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9475P/B
Verpakkingsgrootte: 
10 kg
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Fubol Gold is een product op basis van Metalaxyl-M en mancozeb in een nieuwe handige PEPITE-formulering.
Het product heeft zowel een contact- als een systemische werking. Metalaxyl-M beschermt uitstekend de stengels en de bladeren van de aardappelen dankzij de systemische werking; ook nieuw gevormde bladeren na de behandeling worden beschermd. Zo blijft de totale plant goed beschermd in een periode van zeer sterke groei. Het product verzekert een goede preventieve en curatieve werking en is regenvast.

In aardappelen verzekert Fubol Gold een doeltreffende bescherming tegen latente plaag; deze bescherming is waarneembaar tot later in het seizoen.

De nieuwe formulering PEPITE biedt talrijke voordelen: minder stof, snelle en volledige oplossing van het product, gemakkelijk te hanteren verpakking.

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelenpootgoedteelt (Solanum tuberosum)

Basilicum (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Ocimum basilicum)

Bloemkool (witte en groene) (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cauliflora)

Bosuien (lente-ui) (open lucht) (Allium cepa)

Broccoli (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa)

Druivelaars (open lucht) (Vitis vinifera)

Gewone barnagie (consumptie bladeren en/of stengels en/of vruchten, bessen, zaden) (open lucht) (Borago officinalis)

Knoflook (open lucht) (Allium sativum)

Koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (open lucht) (Brassica oleracea var. gongylodes)

risico-zinnen

 • H317
 • H361
 • H410
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P261
 • P263
 • P270
 • P272
 • P273
 • P280
 • P363
 • P391
 • P302+352
 • P308-311
 • P501