You are here

Folio Gold

Laatste update:
11.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9938P/B
Verpakkingsgrootte: 
5 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

De vloeibare formulering vergroot het gebruiksgemak en Folio Gold heeft een gunstig residu profiel. De combinatie van de preventief breed werkende chloorthalonil en de sterkste curatieve en meest systemische actieve stof Metalaxyl-M maken Folio Gold tot een uiterst krachtig middel. Het heeft een sterke werking tegen witte roest, Phytophthora en valse meeldauw en maakt de plant meer weerbaar.

Bloemkool (witte en groene) (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cauliflora)

Knoflook (open lucht) (Allium sativum)

Prei (open lucht) (Allium porrum)

Sluitkool (kabuiskool) (open lucht) (Brassica oleracea var. capitata)

Spruitkool (open lucht) (Brassica oleracea var. gemmifera)

risico-zinnen

 • H315
 • H317
 • H319
 • H332
 • H335
 • H351
 • H410
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P201
 • P260
 • P270
 • P272
 • P273
 • P280
 • P363
 • P391
 • P302+352
 • P305+351+338
 • P308-311
 • P403+233
 • P501