You are here

ELATUS PLUS, Fungicide

ELATUS PLUS

Laatste update:
15.02.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10601P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Emulgeerbaar concentraat (EC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
23.06.2021

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H335, EUH401, H332, EUH066, H302, H317, H318, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P301+P311, P302+P352, P305+P351+P338, P333+P313, P261, SP1, P310, P391, P305, P301, P280, P304+P311, P304, P311, P301+P330, P330, P305+P310