You are here

ELATUS PLUS, Fungicide

ELATUS PLUS

Laatste update:
15.02.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10601P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
23.06.2021

Grasteelt

Wintergerst (Hordeum vulgare (Winter))

Winterhaver (Avena sativa (Winter))

Winterrogge (Secale cereale (Winter))

Winterspelt (Triticum spelta (Winter)

Wintertarwe

Wintertarwe (Triticum aestivum (Winter))

Wintertriticale (Triticum x Secale (Winter))

Zomergerst (Hordeum vulgare (Spring))

Zomerhaver (Avena sativa (Spring))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H318, H332, H410, EUH066, H335, EUH401, H302

Voorzorgsmaatregelen

  • P261, P311, P330, P310, P391, P301+P311, P305+P310, P305+P351+P338, P280, P304+P311, P302+P352, P333+P313, P301+P330, P301, P304, P305, SP1