You are here

DIRANGO, Fungicide

DIRANGO

Laatste update:
10.07.2015

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9937P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Suspensie concentraat (SC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
28.02.2020

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) (ornamentals)

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (ornamentals)

Sjalot (open lucht) (Allium cepa Aggregatum types)

Uien (drooggeoogste) (open lucht) (Allium cepa)

Waarschuwing

risico-zinnen

 • EUH401
 • H361
 • H410
 • EUH210
 • H317

Voorzorgsmaatregelen

 • P501
 • P363
 • P391
 • P308+P313
 • P261
 • P102
 • P280
 • P263
 • P270
 • P272
 • P201
 • P273
 • SP1
 • P302+P352