You are here

CITADELLE, Fungicide

CITADELLE

Laatste update:
15.02.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9580P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2018

wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (winter))

Wintertarwe (zaadproductie) (Triticum aestivum (winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H335, EUH401, H360, H318, H351, EUH210, H317, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P263, P391, P302+P352, P363, P308, P403+P233, P273, P311, P501, P102, P261, P270, P305+P351+P338, SP1, P272, P280