You are here

CITADELLE, Fungicide

CITADELLE

Laatste update:
15.02.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9580P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Suspensie concentraat (SC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2018

wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (winter))

Wintertarwe (zaadproductie) (Triticum aestivum (winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H351, EUH401, H335, H317, H360, EUH210, H318, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P261, P305+P351+P338, P302+P352, P273, SP1, P391, P308, P280, P272, P263, P102, P501, P311, P270, P403+P233, P363