You are here

CITADELLE, Fungicide

CITADELLE

Laatste update:
13.08.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9580P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2019

wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (winter))

Wintertarwe (zaadproductie) (Triticum aestivum (winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H360, H318, H335, H351, H410, EUH401, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P305+P351+P338, P311, P403+P233, P280, P308, SP1, P261, P263, P391, P302+P352