You are here

Citadelle

Laatste update:
11.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9580/BB
Verpakkingsgrootte: 
5 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

Fungicide voor gebruik in wintertarwe

Wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum)

risico-zinnen

 • H317
 • H318
 • H335
 • H351
 • H361d
 • H410
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P261
 • P263
 • P270
 • P272
 • P273
 • P280
 • P363
 • P391
 • P302+352
 • P305+351+338
 • P308-311
 • P403+233
 • P501