You are here

CITADELLE, Fungicide

CITADELLE

Laatste update:
15.02.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9580P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2018

wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (winter))

Wintertarwe (zaadproductie) (Triticum aestivum (winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H335, H351, EUH401, EUH210, H360, H317, H410, H318

Voorzorgsmaatregelen

  • P302+P352, P261, P305+P351+P338, SP1, P391, P308, P273, P280, P311, P102, P272, P501, P263, P270, P363, P403+P233