You are here

Chorus

Laatste update:
11.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
8728P/B
Verpakkingsgrootte: 
5 kg
Samenstelling: 
Chemical Family:
None given
Formulering: 
WG (wateroplosbaar granulaat)

CHORUS® is een systemisch fungicide van de chemische familie van de pyrimidinamines. De werking van CHORUS® is verschillend van de andere fungiciden: CHORUS® remt de synthese van aminozuren van de schimmel.
CHORUS® is bijzonder werkzaam tegen schurft. CHORUS® heeft een uitstekende preventieve werking tegen schurft, maar ook een curatieve werking tot 48 uren na infectie.
CHORUS® is ook bij lage temperatuur goed werkzaam en is snel regenvast.
CHORUS® kan worden gebruikt in de geïntegreerde bestrijding in appel- en perenboomgaarden en in sierteelt.
CHORUS® kan altijd gemengd worden met de gangbare contactfungiciden.

Appelbomen (open lucht) (Malus sylvestris)

Perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming)

risico-zinnen

  • H410
  • EUH208
  • EUH210
  • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P102
  • P270
  • P273
  • P280
  • P391
  • P501