You are here

CHORUS

Laatste update:
17.11.2015

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
8728P/B
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
12.10.2020

Appelbomen (open lucht) (Malus sylvestris)

Perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH208,EUH210,EUH401,H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P280,P501,P102,P391,P270,P273