You are here

Cherokee

Laatste update:
10.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9698P/B
Verpakkingsgrootte: 
5 liter
10 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
SE (Suspo-emulsie)

CHEROKEE® is de combinatie van twee complementaire triazolen (cyproconazool en propiconazool) aan volle dosis, en BRAVO® (chloorthalonil) in één middel.
Cyproconazool heeft een systemische werking met preventieve en curatieve eigenschappen tegen roesten en septoria, en een secondaire werking op witziekte. In combinatie met propiconazool heeft het middel een zeer breed werkingsspectrum.
Chloorthalonil is een contactfungicide en heeft een brede preventieve werking tegen Septoria. Deze werking is multi-site waardoor het product weinig onderhevig is aan resistentie.

Triticale (open lucht) (triticale x secale)

Wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare)

Winterrogge (open lucht) (Secale cereale)

Wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum)

risico-zinnen

 • H317
 • H319
 • H335
 • H351
 • H361
 • H410
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P201
 • P261
 • P263
 • P270
 • P272
 • P273
 • P280
 • P363
 • P391
 • P302+352
 • P305+351+338
 • P308-311
 • P403+233
 • P501