You are here

CERATAVO PLUS

Laatste update:
29.08.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10676P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Emulgeerbaar concentraat (EC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
23.06.2021

graszaadteelt (open lucht) (grass culture (seeds production))

Spelt (open lucht) (Triticum spelta)

Triticale (open lucht) (triticale x secale)

wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (winter))

winterhaver (open lucht) (Avena sativa (winter))

winterrogge (open lucht) (Secale cereale (winter))

wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (winter))

zomergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (spring))

zomerhaver (open lucht) (Avena sativa (spring))

zomerrogge (open lucht) (Secale cereale (spring))

Waarschuwing

risico-zinnen

 • EUH401
 • H335
 • H332
 • H410
 • H302
 • H317
 • EUH066
 • H318

Voorzorgsmaatregelen

 • P310
 • P391
 • P261
 • P305+P351+P338
 • P333+P313
 • P280
 • P304
 • P330
 • P301
 • P301+P311
 • P301+P330
 • P305+P310
 • SP1
 • P304+P311
 • P311
 • P302+P352
 • P305