You are here

CELEST, Fungicide

CELEST

Laatste update:
16.11.2015

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9269P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
FS (Suspensieconcentraat voor zaadbehandeling)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2019

Zaaizaden van spelt (Triticum spelta)

Zaaizaden van wintergerst (Hordeum vulgare (winter))

Zaaizaden van winterhaver (Avena sativa)

Zaaizaden van winterrogge (Secale cereale)

Zaaizaden van wintertarwe (Triticum aestivum (winter))

Zaaizaden van wintertriticale (Triticum x Secale)

Zaaizaden van zomergerst (Hordeum vulgare (spring))

Zaaizaden van zomerhaver (Avena sativa)

Zaaizaden van zomerrogge (Secale cereale)

Zaaizaden van zomertarwe (Triticum aestivum (winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H411, EUH208, EUH210

Voorzorgsmaatregelen

  • SP1, P391, P102, P280, P270, P501, P273