You are here

Celest

Laatste update:
11.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9269P/B
Verpakkingsgrootte: 
200 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
FS (suspensie concentraat)

CELEST® is een waterige suspensie welke toepasbaar is met elk toestel voor de industriële ontsmetting van zaaizaad.
CELEST kan overdund toegepast worden ofwel verdund met water:
1. Breng eerst de nodige hoeveelheid water in het mengvat.
2. Homogeniseer het product in de verpakking vóór gebruik.
3. Voeg daarna CELEST® toe aan het water en het mengvat. Meng goed tot de massa homogeen is.
CELEST (ml/100 kg) 200 + water (ml) 600 tot 1000 = volume (ml/100 kg) van het mengsel 800 tot 1200

Zaaizaden van gerst (Hordeum vulgare)

zaaizaden van haver (Avena sativa)

Zaaizaden van rogge (Secale cereale)

Zaaizaden van spelt (Triticum spelta)

Zaaizaden van tarwe (Triticum aestivum)

Zaaizaden van triticale (Triticum x Secale)

risico-zinnen

  • H411
  • EUH208
  • EUH210
  • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P102
  • P270
  • P273
  • P280
  • P391
  • P501