You are here

Carial Star

Laatste update:
11.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10200P/B
Verpakkingsgrootte: 
5 L
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

Carial®Star op basis van difenoconazool (DFZ) en mandipropamid (MDB). DFZ, een triazool die bijzonder doeltreffend is in de strijd tegen Alternaria. Het is de eerste triazool die bruikbaar is voor aardappelen. DFZ dringt snel in het weefsel in en is daarom zeer snel regenvast (in tegenstelling tot mancozeb). Difenoconazool is preventief en werkt langdurig. DFZ heeft bovendien een korte curatieve werking.

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelenpootgoedteelt (Solanum tuberosum)

risico-zinnen

  • H410
  • EUH208
  • EUH210
  • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P102
  • P270
  • P273
  • P391
  • P501