You are here

CARIAL STAR, Fungicide

CARIAL STAR

Laatste update:
26.10.2015

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10200P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, EUH208, EUH210, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P273, P391, SP1, P102, P501, P270