You are here

Bravo Premium

Laatste update:
17.11.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10018P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC(Suspensie concentraat)

Fungicide voor gebruik in granen

Einddatum voor gebruik door telers: 
31.01.2018

Waarschuwing

risico-zinnen

 • H317
 • H410
 • H319
 • H335
 • H351
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P273
 • P302+P352
 • P501
 • P261
 • P280
 • P305+P351+P338
 • P270
 • P363
 • P308
 • P311
 • P272
 • P391
 • P403+P233