You are here

Bravo

Laatste update:
11.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7003P/B
Verpakkingsgrootte: 
5 liter
20 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

BRAVO is een fungicide op basis van chloorthalonil. De multisite werking verzekert een doeltreffende bescherming van het gewas in het kader van een antiresistentie-strategie. Is doeltreffend tegen een groot aantal ziekten in talrijke gewassen.
BRAVO controleert doeltreffend de resistente Septoria in granen en is dan ook een goede aanvulling voor de traditionele fungiciden. Preventieve werking en zacht voor het gewas.
De technologie «Weatherstik» verzekert een verhoogde regenvastheid.

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelenpootgoedteelt (Solanum tuberosum)

Groengeoogste erwten (met peul) (open lucht) (Pisum sativum)

Groengeoogste erwten (zonder peul) (open lucht) (Pisum sativum)

Schorseneren (open lucht) (Scorzonera hispanica)

Sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)

Sierplanten (onder bescherming) (niet bestemd voor consumptie)

Tomaten (onder bescherming) (Lycopersicon esculentum)

Triticale (open lucht) (triticale x secale)

Vicia-bonen (paarde-, duive-, tuin-,...) (groengeoogst, zonder peul) (open lucht) (Vicia faba)

risico-zinnen

 • H317
 • H319
 • H335
 • H351
 • H410",EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P261
 • P270
 • P271
 • P272
 • P273
 • P280
 • P363
 • P391
 • P302+352
 • P305+351+338
 • P308-311
 • P403+233
 • P501