You are here

BRAVO, Fungicide

BRAVO

Laatste update:
28.02.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7003P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Suspensie concentraat (SC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2018

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Drooggeoogste erwten (zonder peul) (open lucht) (Pisum sativum)

Groengeoogste erwten (met peul) (open lucht) (Pisum sativum)

Groengeoogste erwten (zonder peul) (open lucht) (Pisum sativum)

Schorseneren (open lucht) (Scorzonera hispanica)

Sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (ornamental trees and shrubs)

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) (ornamentals)

Tomaten (onder bescherming) (Solanum lycopersicum)

Triticale (open lucht) (triticale x secale)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H351, H335, EUH401, H317, EUH210, H410, H319

Voorzorgsmaatregelen

  • P305+P351+P338, P302+P352, P261, P501, P311, P102, P272, P270, P308, P391, P273, SP1, P363, P403+P233, P271, P280