You are here

BRAVO, Fungicide

BRAVO

Laatste update:
04.06.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7003P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2019

Drooggeoogste erwten (zonder peul) (open lucht) (Pisum sativum)

Groengeoogste erwten (met peul) (open lucht) (Pisum sativum)

Groengeoogste erwten (zonder peul) (open lucht) (Pisum sativum)

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) (ornamentals)

Vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (groengeoogst, zonder peul) (open lucht) (Vicia faba)

Voedererwten (drooggeoogst) (open lucht) (Pisum sativum subsp. arvense)

wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (winter))

Wintergerst (zaadproductie) (Hordeum vulgare (winter))

Winterspelt (open lucht) (Triticum spelta (winter))

Winterspelt (zaadproductie) (Triticum spelta (winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H351, H335, H410, EUH401, H317, H319

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P302+P352, SP1, P305+P351+P338, P308+P313, P280, P261