You are here

Bontima

Laatste update:
11.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10201P/B
Verpakkingsgrootte: 
5 L
Samenstelling: 
Chemical Family:
None given
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Bontima bevat 2 complementaire werkzame stoffen: isopyrazam (lange duurwerking) en cyprodinil (stoppend). Door twee heel doeltreffende fungiciden te combineren heeft Syngenta een krachtige en simpele oplossing voor alle bladziekten in gerst ontwikkeld. IZM (izopyrazam) is een nieuwe werkzame stof die zeer sterk bindt aan de schimmel en zorgt voor een krachtige werking tegen schimmelziekten. IZM heeft daarnaast een sterke binding aan de waslaag van het blad waardoor het zeer lang werkzaam is. Het is dit dubbel-bindend effect dat IZM uitzonderlijk maakt.

Alle belangrijke bladziekten met één product onder controle: netvlekkenziekte, bladvlekkenziekte, dwergroest, Ramularia en witziekte. De nieuwe IZM dubbele bindingtechnologie staat voor het behoud van groene bladeren, hoge opbrengst en superieure kwaliteit!

Wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare)

Zomergerst (open lucht) (Hordeum vulgare)

risico-zinnen

 • H304
 • H317
 • H332
 • H351
 • H361d
 • H410
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P261
 • P263
 • P270
 • P272
 • P273
 • P280
 • P331
 • P363
 • P391
 • P301+310
 • P302+352
 • P501