You are here

Armure

Laatste update:
11.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
8648P/B
Verpakkingsgrootte: 
1 liter
5 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Fungicide in bieten en tarwe.

Suikerbieten (open lucht) (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. saccharifera)

Voederbieten (open lucht) (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa)

Wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum)

Zomertarwe (open lucht) (Triticum aestivum)

risico-zinnen

 • H304
 • H319
 • H410
 • EUH066
 • EUH208
 • EUH210
 • EUH 401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P270
 • P273
 • P280
 • P331
 • P391
 • P301+310
 • P305+351+338
 • P501