You are here

ARMURE

Laatste update:
17.11.2015

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
8648P/B
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.01.2018

wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH208,EUH066,EUH210,EUH401,H304,H319,H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P280,P501,P102,P331,P270,P391,P273,P301+P310,P305+P351+P338