You are here

AMPHORE PLUS

Laatste update:
26.10.2015

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10269P/B
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2019

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelenpootgoedteelt (Solanum tuberosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH208,EUH210,EUH401,H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P501,P102,P270,P273,P391