You are here

AMPHORE PLUS, Fungicide

AMPHORE PLUS

Laatste update:
26.10.2015

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10269P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Suspensie concentraat (SC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2019

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH208, EUH210, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, SP1, P273, P501, P102, P270