You are here

Amphore Plus

Laatste update:
11.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10269P/B
Verpakkingsgrootte: 
5 L
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

Optimale bescherming tegen Alternaria en Phytophthora

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelenpootgoedteelt (Solanum tuberosum)

risico-zinnen

  • H410
  • EUH208
  • EUH210
  • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P102
  • P270
  • P273
  • P391
  • P501