You are here

AMPHORE PLUS, Fungicide

AMPHORE PLUS

Laatste update:
26.10.2015

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10269P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210, EUH401, H410, EUH208

Voorzorgsmaatregelen

  • P273, P391, SP1, P501, P270, P102