You are here

AMPHORE FLEX

Laatste update:
09.11.2015

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10424P/B
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.08.2020

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210,EUH401,H361,H373,H302,H410,H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P280,P501,P301+P330,P102,P270,P301,P302+P352,P201,P272,P330,P308,P311,P261,P273,P363,P263,P391