You are here

AMPHORE FLEX, Fungicide

AMPHORE FLEX

Laatste update:
13.10.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10424P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.08.2020

Aardappelen (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt  (Solanum tuberosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H317, H302, H373, H361, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P302+P352, P311, P280, P501, P263, P301, P201, P308, P330, SP1, P301+P330, P261