You are here

AMPHORE FLEX, Fungicide

AMPHORE FLEX

Laatste update:
13.10.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10424P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Water dispergeerbaar granulaat (WG)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.08.2020

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H373, H302, H361, H317, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P261, P302+P352, SP1, P308, P391, P280, P301, P501, P263, P330, P311, P301+P330, P201