You are here

AMPHORE FLEX, Fungicide

AMPHORE FLEX

Laatste update:
13.10.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10424P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Water dispergeerbaar granulaat (WG)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.08.2020

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

 • EUH401
 • H361
 • H410
 • H317
 • H302
 • H373

Voorzorgsmaatregelen

 • P501
 • P391
 • P261
 • P308
 • P263
 • P280
 • P330
 • P301
 • P201
 • P301+P330
 • SP1
 • P311
 • P302+P352