You are here

AMISTAR XTRA

Laatste update:
22.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9503P/B
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.05.2022

graszaadteelt (open lucht) (grass culture (seeds production))

winterrogge (open lucht) (Secale cereale (winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH208,EUH210,EUH401,H360,H302,H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P280,P301+P330,P501,P102,P273,P363,P263,P391,P270,P301,P308,P311,P272,P330