You are here

Amistar

Laatste update:
11.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
8898P/B
Verpakkingsgrootte: 
1 liter
5 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

Een systemische en translaminaire molecule behorende tot de familie van de strobilurines.
• Een zeer goede doeltreffendheid tegen Alternaria toegepast in een programma.
• Bestrijdt Rhizoctonia in aardappelen en resulteert in een hogere kwaliteit van de knollen.

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelenpootgoedteelt (Solanum tuberosum)

Andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (onder bescherming) (Cichorium endivia var latifolia et crispum)

Andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (open lucht) (Cichorium endivia var latifolia et crispum)

Broccoli (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa)

Dille (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming) (Anethum graveolens)

Dille (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Anethum graveolens)

Graszaadteelt (open lucht)

Karwij (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming) (Carum carvi)

Karwij (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Carum carvi)

risico-zinnen

  • H410
  • EUH208
  • EUH210
  • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P102
  • P270
  • 273
  • P280",P391
  • P501