You are here

AMISTAR, Fungicide

AMISTAR

Laatste update:
17.11.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
8898P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2022

Aardappelen (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt  (Solanum tuberosum)

Andijvie (Cichorium endivia)

Boerenkool (Brassica oleracea var. sabellica)

Broccoli (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa)

Dille (Anethum graveolens)

Duivenboon (Vicia faba)

Engelwortel  (Angelica sylvestris)

Gazon

Golfterrein

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H410, EUH210, EUH208

Voorzorgsmaatregelen

  • SP1, P270, P273, P391, P280, P501, P102