You are here

ALTO ULTRA

Laatste update:
06.12.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10505P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Suspo-emulsie (SE)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.01.2019

Spelt (open lucht) (Triticum spelta)

Triticale (open lucht) (triticale x secale)

wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (winter))

winterrogge (open lucht) (Secale cereale (winter))

wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (winter))

zomergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (spring))

zomerrogge (open lucht) (Secale cereale (spring))

zomertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (spring))

Waarschuwing

risico-zinnen

 • EUH401
 • H319
 • H335
 • H410
 • H351
 • H317
 • H360

Voorzorgsmaatregelen

 • P391
 • P308
 • P261
 • P305+P351+P338
 • P280
 • P263
 • P311
 • SP1
 • P302+P352