You are here

Schimmelbestrijding

HYVIDO: niet alleen variëteiten maar ook een aparte teelttechniek

Ziektesbestrijding

Om het potentieel van HYVIDO goed te kunnen benutten, is een goede bescherming tegen schimmels en legering vereist. Hybride gerst is goed bestand tegen ziekten. Indien sprake is van hoge ziektedruk, kan een uit twee stappen bestaande behandeling met fungiciden nodig zijn om zeker te zijn van een maximale fotosynthese en optimale benutting van het genetisch potentieel.

HYVIDO hybride gerst: ziekten onder controle
Om de verschillende HYVIDO-variëteiten zo goed mogelijk te beschermen, kan worden gekozen voor een aangepast behandelprogramma dat erop gericht is ziekten van gerstgewassen, zoals meeldauw, rhynchosporiose of helminthosporiose, te bestrijden. De eerste toepassing kan eventueel bij de eerste knoop plaatsvinden, de tweede bij het verschijnen van het laatste blad in het stadium van knoop 1-2. Door een fungicide te gebruiken, wordt een complete, langdurige bescherming tegen ziekten geboden. Syngenta biedt verschillende producten aan, zoals Bontima, Cebara of Stereo. Deze kunnen worden geïntegreerd in uw behandelschema, zowel tijdens de eerste als tijdens de tweede behandeling:

HYVIDO - Ziektesbescherming