You are here

Bemestingsbeheer

HYVIDO: niet alleen variëteiten maar ook een aparte teelttechniek
 
Bemestingsbeheer
De kracht van hybride gerst schuilt ook in een betere beworteling en uitstoeling. De HYVIDO-variëteiten benutten de bodem beter dan klassieke variëteiten.

HYVIDO hybride gerst: drie stikstofgiften
Evenals bij klassieke gerstrassen worden drie stikstofgiften aanbevolen. Uit onderstaande grafiek blijkt dat hybride gerst een significant voordeel oplevert: 

HYVIDO hybride gerst: verdeling van de stikstofgiften
Tijdens het seizoen moet circa 70% van de stikstof bij de eerste twee giften worden ingebracht. Gezien de kracht van hybride gerst, zijn betere beworteling en uitstoeling, is het niet zinvol de eerste stikstofgift te "forceren": in de meeste gevallen kan worden volstaan met een matige bemesting. De tweede gift, waarmee een ingebracht totaal van 70% van de stikstof wordt bereikt en die plaatsvindt als de aar 1 cm is, is bedoeld om de vruchtbaarheid van de aar te maximaliseren. De resterende stikstof wordt ingebracht tijdens de laatste gift, in een dosis van 50 u N/ha voor een goede korrelvulling.

HYVIDO hybride gerst: betere stikstofbenutting
Dankzij de sterke wortelontwikkeling benutten de HYVIDO-variëteiten de bodem beter dan vergelijkbare, uit lijnen afkomstige variëteiten. Bij een gelijke zaaidatum en vroegtijdige rijpheid is het wortelsysteem namelijk het best ontwikkeld. HYVIDO-variëteiten profiteren dus optimaal van de stikstofvoorraden in de grond.